Velkommen til Sans & Samling

Mit navn er  Ingelis Arnsbjerg. Jeg er autoriseret ergoterapeut i Danmark og i USA og har haft min private praksis  Sans & Samling  gennem 25 år, hvor min virksomhed til min glæde har vokset og udviklet sig.

Jeg tilbyder undersøgelse og behandling af børn, unge og voksne med sensoriske og motoriske vanskeligheder og deraf følgende udfordringer med trivsel, aktivitets deltagelse, udvikling af fysiske og sociale  færdigheder og  læring. Derudover vokser min kursusvirksomhed da de temaer og emner jeg formidler,  har stor relevans for professionnelle indenfor de sundhedsfaglige, terapeutiske og pædagogiske områder.

Jeg håber, at du vil finde den inspiration og viden du søger, uanset om du besøger min hjemmeside som forælder eller omsorgsperson for et barn eller ungt menneske, eller som fagprofessionel som søger information på området, eller kurser relevante for dit arbejde og for din faglige udvikling.

Se kurser  Kontakt mig 

Sans & Samlings kerneydelser.

Sans & Samling tilbyder ergoterapeutisk undersøgelse og behandling af børn, unge og voksne.  På baggrund af undersøgelse tilrettelægges  en individuel  interventionsplan i tæt samarbejde med klienter og deres omsorgspersoner eller pædagogiske team.

Sans & Samling praktiserer lytteterapierne Integrated Listening Systems og Safe and Sound Protocol da disse behandlingsmetoder kan fremme og forstærke behandlingseffekten og derfor  med fordel kan forenes med ergoterapi til en række målgrupper.

Derudover tilbydes kurser for sundhedsfaglige, terapeutiske og pædagogiske faggrupper dels på Marienlyst Strandhotel og dels rundt om i landet, hvor jeg inviteres til at afholde mono og tværfaglige kurser

 

 

Børn, unge og voksne med sensoriske og motoriske udfordringer

Ergoterapeutisk undersøgelse, vejledning og behandling af børn, unge og voksne

Læs mere her 

Lytteterapierne iLs og SSP som kan regulere vores nervesystemer

Lydterapierne Integrated Listening Systems (iLs) og Safe and Sound Protocol (SSP)

Læs mere her 

Kurser og workshops til sundhedsfaglige, terapeutiske
og pædagogiske fagpersoner

Læs om de forskellige kursers indhold og se hvornår det næste afholdes.

Læs mere her 

Sans & Samling

Jeg føler mig personligt og fagligt stærkt engageret i at yde den bedst mulige indsats for at fremme aktivitet og trivsel gennem et mere afbalanceret og fleksibelt nervesystem. Så fundamentet for trivsel, aktivitet og udvikling styrkes hos børn, unge og voksne i deres hverdag.

Jeg har haft stillinger som undersøgende og behandlende ergoterapeut i Danmark og USA gennem 10 år efterfulgt af 25 år som privatpraktiserende ergoterapeut.

Jeg er 37 år efter min uddannelse som ergoterapeut gladere for mit fag og for mine opgaver end nogensinde, og taknemmelig for at møde så mange inspirerende og dedikerede klienter og samarbejdspartnere gennem mit faglige virke.

Som eksempler på mine behandlingsmetoder tilbyder jeg den multisensoriske lytteterapi Integrated Listening Systems (iLs) og Safe and Sound Protocol (SSP).
Du kan læse mere om metoderne og deres effekt her.

Når lytteterapi kombineret med ergoterapi er det rigtige valg for min klient, anbefaler jeg SSP, iLs eller en kombination da jeg har opnået bemærkelsesværdige resultater med metoderne i de henholdsvis 7 og 12 år jeg har praktiseret dem.

Det er veldokumenteret at musik kan have positiv og fremmende indvirkning på hjernefunktion og regulering af det autonome nervesystems tilstande, hvilket mine erfaringer som iLs og SSP behandler til fulde bekræfter.

Jeg tilbyder derudover kurser og workshops og formidler derigennem viden om og erfaring i afstemning og regulering af urolige og belastede nervesystemer. Kurserne sætter også fokus på sanseintegration og sensorisk bearbejdning hos mennesket – også i et helbreds perspektiv.
Viden om og indsigt i disse hovedtemaer kan få afgørende betydning når menneskers trivsel, udvikling og funktion i hverdagen og ikke mindst livskvalitet skal styrkes .

Udtalelser fra kunders oplevelse

Anmeldelse #01

Jeg kan på det varmeste anbefale Ingelis Arnsbjergs Integrated Listening Systems (iLs kursus).
Som underviser er Ingelis meget engageret, empatisk og fagligt meget velfunderet. Det er tydeligt at mærke, at hun har hjertet med og gør sit bedste, for at man som kursist får lært denne meget spændende og relevante behandlingsmetode, både den teoretiske baggrund og den praktiske anvendelse.

Se flere udtalelser

Kursusoversigt

Jeg tilbyder kurser inden for en lang række fagområder, så du kan finde det perfekte kursus til dine behov. Uanset om du er interesseret i at lære noget nyt, opgradere dine færdigheder eller skifte karriere, har jeg et kursus til dig.

Hvis du er interesseret i at læse mere om et kursus, kan du trykke på
“Læs mere”-knappen. Du vil blive ført til en side med mere information om kurset, herunder.

 

Integrated Listening Systems (iLs)

Hvis du er interesseret i at lære mere om et kursus, kan du trykke på “Læs mere”-knappen. Du vil blive ført til en side med mere information om kurset, herunder

Læs mere  Tilmeld dig 

Sensory Processing Measure (SPM)

Hvis du er interesseret i at lære mere om et kursus, kan du trykke på “Læs mere”-knappen. Du vil blive ført til en side med mere information om kurset, herunder

Læs mere  Tilmeld dig 

Introducerende kursus til Stephen Porges Polyvagale Teori og Vagusnervens funktion samt anvendelse i praksis

Hvis du er interesseret i at lære mere om et kursus, kan du trykke på “Læs mere”-knappen. Du vil blive ført til en side med mere information om kurset, herunder

Læs mere  Se datoer 

Skriv til os

+45 27 12 88 21