Velkommen til

Sans og Samling

Jeg er Aut. Ergoterapeut uddannet i Danmark og USA og specialiseret i sanseintegration og sensorisk bearbejdning. Jeg tilbyder undersøgelse af børn, unge og voksne med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser og motoriske udfordringer, og tilrettelægger den bedst egnede interventionsplan i tæt samarbejde med mine klienter og deres omsorgspersoner. Jeg tilbyder kurser til fagpersoner med sundhedsfaglig eller psykologisk/ pædagogisk baggrund og til forældre.

Sans og Samlings faciliteter ligger i Nødebo i Nordsjælland.

Oversigt over kurser i vinteren og foråret 2022

Læs mere om kurserne her

Kursus i Sensory Processing Measure (SPM)​

2 dages kursus i anvendelse og fortolkning af undersøgelses redskabet Sensory Processing Measure (SPM). Et kursus for pædiatriske ergoterapeuter og fysioterapeuter, som ønsker at opkvalificere sig i udredningen af børn med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser. SPM vurderer sensorisk bearbejdning hos børn på tværs af hjemmemiljø og dagtilbuds-/skolemiljø.

Certificering i Integrated Listening Systems (iLs) Focus Systemet

Et 2 dages kursus, som certificerer deltageren i at kunne praktisere den udviklingsfremmende lydterapi iLs. iLs Focus anvender filtreret klassisk musik kombineret med bevægelse og aktivitet. Metoden kan fremme udvikling og funktion hos en række målgrupper blandt børn, unge og voksne.

Introducerende kursus til Dr. Stephen Porges Polyvagale Teori

Introducerende heldags kursus i Dr. Stephen Porges Polyvagale Teori, Vagus nervens funktion og Sam-regulering. Indre fysiologiske tilstande reguleret af det Autonome Nervesystem har stor indflydelse på socialt engagement, samspil og kommunikation. Kurset belyser hvordan kan denne viden og indsigt kan implementeres i terapeutisk, sundhedsfaglig, psykologisk og pædagogisk praksis. Kurset rummer konkrete metoder til beroligende Vagus nerve stimulation, som kan anvendes af dine klienter og af dig som fagperson.

Oversigt over kurser i vinteren og foråret 2022

Læs mere om kurserne her

Kursus i Sensory Processing Measure (SPM)​

2 dages kursus i anvendelse og fortolkning af undersøgelses redskabet Sensory Processing Measure (SPM). Et kursus for pædiatriske ergoterapeuter og fysioterapeuter, som ønsker at opkvalificere sig i udredningen af børn med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser. SPM vurderer sensorisk bearbejdning hos børn på tværs af hjemmemiljø og dagtilbuds-/skolemiljø.

Certificering i Integrated Listening Systems (iLs) Focus Systemet

Et 2 dages kursus, som certificerer deltageren i at kunne praktisere den udviklingsfremmende lydterapi iLs. iLs Focus anvender filtreret klassisk musik kombineret med bevægelse og aktivitet. Metoden kan fremme udvikling og funktion hos en række målgrupper blandt børn, unge og voksne.

Introducerende kursus til Dr. Stephen Porges Polyvagale Teori

Introducerende heldags kursus i Dr. Stephen Porges Polyvagale Teori, Vagus nervens funktion og Sam-regulering. Indre fysiologiske tilstande reguleret af det Autonome Nervesystem har stor indflydelse på socialt engagement, samspil og kommunikation. Kurset belyser hvordan kan denne viden og indsigt kan implementeres i terapeutisk, sundhedsfaglig, psykologisk og pædagogisk praksis. Kurset rummer konkrete metoder til beroligende Vagus nerve stimulation, som kan anvendes af dine klienter og af dig som fagperson.

Ingelis Arnsbjerg

Indehaver, ergoterapeut.

Mit navn er Ingelis Arnsbjerg og jeg er indehaver af virksomheden Sans og Samling.

Jeg har været  privatpraktiserende ergoterapeut i 23 år, og har autorisation i Danmark og i USA.

Gennem mine ansættelser i Danmark og USA, samt min konsulentvirksomhed, har jeg opnået stor erfaring med at yde en effektfuld indsats for børn, unge og voksne med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser, og udfordringer med opmærksomhed og koncentration, sproglig udvikling, social kontakt og læring.

Jeg er såvel fagligt som personligt stærkt engageret i at bringe min viden og erfaring i spil gennem en ergoterapeutisk indsats for at fremme mine klienters udvikling og trivsel.

Som en af mine virkningsfulde behandlingsmetoder tilbyder jeg lydterapien Integrated Listening Systems (iLs) og Safe and Sound Protocol (SSP), som du kan læse mere om her.  

Når jeg ser indikation for, at lydterapi kombineret med ergoterapi er det rigtige valg, anbefaler jeg disse behandlingsmetoder. De har vist sig , at kunne have markant og positiv effekt på sensoriske bearbejdningsforstyrrelser, motoriske udfordringer, opmærksomhed/koncentration, sproglig udvikling, social adfærd og læring og kan anvendes i forbindelse med hjemmetræning og genoptræningsforløb.

Jeg tilbyder derudover kurser og foredrag om undersøgelses og behandlingsmetoder samt om, 111hvordan forældre, andre omsorgspersoner og pædagogiske teams, kan fremme og styrke sansemotorisk udvikling og funktion hos børn og unge i deres og familiens hverdag.