Ingelis Arnsbjerg

Ingelis Arnsbjerg

I 1998 startede jeg min virksomhed Sans og Samling, og har siden ydet ergoterapi for rigtig mange inspirerende børn og unge og i et nært samarbejde med deres familier.

Jeg har mere end 30 års erfaring som Autoriseret børneergoterapeut i Danmark og USA, hvor jeg har studeret og arbejdet i sammenlagt 5 år.

Jeg er tilknyttet konsulent for Ullerødskolen og Harløse Skole (elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser), samt Snoezelhuset i Helsingør, hvor jeg lejlighedsvist underviser på introduktionskurser. Jeg underviser jævnligt på kurser, holder foredrag og workshops, og jeg holder meget af at være formidler af vigtig viden og erfaring omkring børn og unge med udfordringer.

Fysisk aktivitet hænger uløseligt sammen med min personlighed og livsstil. Derfor falder det mig naturligt som en del af min faglige opgave, at videregive inspiration og motivation til at søge og dyrke den type kropslige aktivitet, som giver mening og glæde i det enkelte menneskes liv.

 

Sans og Samlings formål:

Min virksomheds formål er at afdække og belyse art og omfang af børn og unges sensoriske og motoriske udfordringer, og medvirke til etablering af den bedst mulige indsats i tæt samarbejde med barnets/den unges omsorgspersoner, så hverdagen bliver nemmere og udviklingspotentialet udnyttes.

Gennem ergoterapi ønsker jeg at bidrage til øget forståelse for denne gruppe børn og unges udfordringer, samt aktivt at medvirke til, at barnets/den unges sansemotoriske funktion udvikles og styrkes optimalt, så det bliver muligt at trives og lykkes igennem aktivitet, læring og nære relationer.

 

Sans og Samlings ydelser:

Jeg udfører undersøgelses – og interventionsopgaver primært omkring børn og unge med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser og motoriske udfordringer, men jeg har også erfaring med voksne.

Udover at tilbyde undersøgelse og behandling i Sans og Samlings egne faciliteter i Nødebo, fungerer jeg som mobil ergoterapeut og kører ud til institutioner, skoler og private hjem.

 

Henvisning:

Mine klienter henvises fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) , Familieplejeafdelinger, Social,- og Sundhedsafdelinger, Børn og unge Afdelinger og  Familieafdelinger i en lang række kommuner. Derudover får jeg henvisninger fra Specialskoler, Specialbørnehaver, Børnelæger, forældre og institutioner.

 

Faglig baggrund:

1986: Autoriseret ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i København.
1987: Teoretisk og praktisk videreuddannelse i sanseintegration på Cincinnati Occupational Therapy Institute, Ohio, USA.
1991: Spædbørns massage instruktør (International Association of Infant Massage Instructors).
1991:  Autoriseret ergoterapeut i USA efter beståelse af National Board Exam.

Jeg opdaterer og udvikler jævnligt mine kvalifikationer ved hvert år at deltage i relevante kurser, konferencer og kongresser i og udenfor Danmark.

Ingelis Arnsbjergs kvalifikationer som iLs behandler og instruktør:

 • Kvalificerende kursus i hjemmetræningsprogrammerne Total Focus Systems ved Dr. Ron Minson og hans træningsteam på Cambridge University England Maj 2011.
 • Opfølgende kursus ”iLs Pro,- advanced course”, Seattle, USA. Juli 2012.
 • Deltagelse i 1. internationale iLs konference i Denver. September 2012
 • Deltagelse i 2. internationale iLs konference i Denver Juli 2016.
 • Medarrangør af kvalificerende iLs kursus for behandlere i København september 2017 gennem bestyrelsesarbejde i Ergoterapi Fagligt Selskab for Børn og Unge.
 • Uddannelse som iLs instruktør for behandlere i Seattle Wa. Oktober 2019 og i Denver Co. i februar 2020.
 • Færdiguddannet iLs instruktør marts 2020.
 

Bestyrelsesarbejde :

 • Formand for Ergoterapi Fagligt Selskab for Børn og Unge, – et fagligt forum under Ergoterapeutforeningen.
 • Suppleant i Snoezelnetværket i Danmark.

 

Ansættelser mellem 1986 – 1998:

 • Esbønderup sygehus. 
 • Skolen ved skoven, specialskole i Hillerød. 
 • Skolen ved kæret, specialskole i Frederikssund. 
 • Asgårdskolen, centerskole i Ringsted. 
 • Børnehaven Geelsgård, specialbørnehave i Virum. 
 • Roskilde sygehus, børneafdelingen (ambulante og indlagte børn). 
 • Everett School District, Centerskole i staten Washington, USA. 
 • Providence Hospital Childrens Center, klinik for tværfaglig børnebehandling i staten Washington, USA. 
 • Sundby Hospital, børneafdelingen (ambulante og indlagte børn). 
 • Bredegård Blindehjem. Blinde og svagtseende beboere med sanseintegrations udfordringer.

Etablering  af virksomheden Sans og Samling i 1998 med følgende funktioner:

 •  Privat praktiserende ergoterapeut med behandlingsklinik i Nødebo. 
 • Konsulent for Kølholmskolen i Frederikssund (elever med ADHD fra 2000-2017).
 • Konsulent for Ullerødskolen i Kokkedal (elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser / autisme).
 • Konsulent for Harløse Skole i Kokkedal (elever med autisme). 
 • Tilknyttet Snoezelhuset i Helsingør. (Multisensorisk miljø for børn og voksne med udviklingsvanskeligheder).
 • Kursus og foredrags virksomhed.