Integrated Listening Systems (iLs)

Et 2 dages kursus på Marienlyst Strandhotel, som certificerer deltageren i at kunne praktisere den udviklingsfremmende lydterapi iLs .

Tilmeldingsfrist: D. 28.04.2022

NB. I tilfælde af kursets aflysning grundet myndighedernes pandemi restriktioner/Sundhedsstyrelsens anvisninger i tilfælde af sygdom, vil kursusgebyret ikke blive tilbagebetalt, men kurset vil blive udskudt og afholdt på Marienlyst Strandhotel indenfor 6 måneder fra oprindelig kursusdag.

Tilmeld dig her

Afholdelsessted

Marienlyst Strandhotel
Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør

Pris

4.000,- ekskl. moms
Faktura udsendes først tidlig januar 2022. Tilmelding er bindende.

Underviser:
Ingelis Arnsbjerg. Aut. Ergoterapeut, certificeret iLs /SSP behandler og certificeret iLs instruktør.

Kursusassistent:
Henriette Nisted, Aut. Ergoterapeut og certificeret iLs /SSP behandler.

Datoer og varighed:
Mandag den 02.05. 2022 Kl. 10.00 -17.00 og tirsdag den 03.05. 2021 Kl. 9.00-16.00

Deltager antal:
Begrænset til Max. 20

Deltager kvalifikationer:
Ergoterapeutisk, fysioterapeutisk, specialpædagogisk, eller anden sundhedsfaglig eller terapeutisk baggrund.

Kursusgebyret dækker:

 • Engelsksproget kursusmanual i trykt udgave.
 • Øvrigt kursusmateriale, blandt andet dansk oversat manual til klient/omsorgspersoner, som printes af deltagerne eller medbringes på computer eller tablet.

Kursusprogram samt kursus materialer udsendes elektronisk før kursets start.

Forplejning på kursusdagene:
Let morgenmåltid, Formiddagssnack, Frokost inkl. Thoreauvand samt eftermiddagssnack Kaffe, Perchs te, isvand, juice og frisk frugt hele dagen.

Kursus stedet:
Marienlyst Strandhotel i Helsingør. Marienlyst er et attraktivt Strand- og konferencehotel meget smukt beliggende lige ud til Øresund. Marienlyst er i 2019 og 2020 kåret som Danmarks bedste møde og konferencested (bedste mødekoncept, bedste gastronomiske niveau, bedste lokaler og bedste beliggenhed).

Adresse:
Marienlyst Strandhotel
Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør Tlf. 49214000 hotel@marienlyst.dk www.marienlyst.dk

iLs er en lydterapeutisk og multisensorisk behandlingsmetode, som anvender frekvens-filtreret klassisk musik kombineret med fysisk aktivitet og efterfølgende kropslig og mental afslapning.

Ved at blive iLs behandler kan du fremme og styrke udvikling, funktion og trivsel for dine klienter/patienter.
Blandt iLs relevante målgrupper kan nævnes børn, unge og voksne med diverse udviklingsforstyrrelser, ADHD, Autisme, Dyspraksi, belastningsreaktioner, ængstelse, kognitive eller sproglige udfordringer eller medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Bliv certificeret i iLs gennem et 2 dages kursus på Marienlyst Strandhotel.
Du får et effektivt redskab som med stor udviklingsmæssig fordel kan forenes med ergoterapeutisk, fysioterapeutisk, specialpædagogisk, psykologisk, psykoterapeutisk, psykiatrisk, logopædisk eller audiologopædisk behandlingsindsats.

iLs Focus systemet:
iLs Focus System er en lyd-terapeutisk og multisensorisk metode, som kan fremme organisering og modning af hjernefunktion hos børn, unge og voksne med udviklings udfordringer, udviklings forstyrrelser eller hjerneskade.
iLs Focus metoden er baseret på det forhold, at hjernen kan udvikle sig såvel anatomisk som funktionelt i reaktion på specifik og gentagen stimulation.

Gennem lytning til bearbejdet klassisk musik samtidigt med at lytteren udfører sansemotoriske aktiviteter, opnås en multisensorisk påvirkning af hjernen, hvor den klassiske musik fremmer bearbejdning og integration af sansepåvirkningerne.

iLs Focus kan udføres som et hjemmeprogram, og med fordel i forbindelse med anden form for behandling eller træning.

De 4 iLs Focus programmer kan føre til markant forbedret funktion på områder som:

 • Sensorisk bearbejdning (Eks. reduktion af sensitivitet, skærpet sensorisk registrering)
 • Modtagelighed for ydre regulering og forbedret selvreguleringsevne
 • Social adfærd og social indføling
 • Auditiv bearbejdning
 • Sproglig udvikling (Eksempelvis impressivt og ekspressivt sprog, ordforråd, intonation, afstemning af toneleje)
 • Læring (Eksempelvis læseevne, læseforståelse, matematisk forståelse).
 • Opmærksomhed og koncentration
 • Impulskontrol
 • Hukommelse
 • Motoriske færdigheder: Eks. Balance, kropskontrol og stabilitet, motorisk planlægning, øje/hånd koordination
 • Motivation
 • Ideation og kreativitet
 • Fysisk og mental energi
 • Selvtillid
 • Søvnkvalitet

Målgrupper:
iLs Focus har vist sig at have udviklingsfremmende effekt hos børn, unge og voksne med:

Sensoriske bearbejdningsforstyrrelser.
Autisme Spektrum Forstyrrelser.
ADHD og ADD
Dyspraksi
Belastningsreaktioner
Ængstelse
Sproglige udviklingsforstyrrelser
Emotionelle reguleringsforstyrrelser
Adfærdsmæssige udfordringer
Medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Kursusindhold:
Dag 1.

 • Teorien bag iLs og behandlingens udviklingsfremmende effekt.
 • Målgrupper blandt børn, unge og voksne.
 • Høreorganet og det vestibulære system
 • Fokus systemets 4 programmers formål og opbygning.
 • Sansemotoriske aktiviteter, som indgår i Focus programmerne.
 • Individuel tilpasning af programmerne.
 • Betjening af udstyret.
 • Deltagerne får mulighed for at afprøve Focus systemet under fysisk aktivitet.

Dag 2.

 • iLs som led i ergoterapeutisk behandling.
 • Forældresamarbejde og supervision.
 • Undersøgelses materialer, klient information, iLs manual på dansk.
 • Evaluering af effekt.
 • Præsentation af cases fra Ingelis Arnsbjerg som har praktiseret iLs gennem 8 år.
 • 2 mødre fortæller om deres døtres iLs og SSP behandling, deres erfaring med behandlingen og den bemærkelsesværdige effekt såvel familien som det pædagogisk team oplevede.
 • Introduktion til Dr. Stephen Porges ”Safe and Sound Protocol” (SSP).

Mulighed for overnatning på Marienlyst til specialtilbuds pris:

Hvis du ønsker at overnatte på Marienlyst er der opnået specialpris på 1.275 kr. inkl. konferencemiddag D. 02.05.22, et Superior enkelt værelse, lækker morgenbuffet, samt adgang til Marienlyst Strand Spa og sanserum på bliver og på afrejsedagen ml. kl. 06.00- kl. 09.00.

Hvis du ønsker at overnatte bedes du fremfor opringning sende en mail til Konferencechef Trine Møller Lærke tml@marienlyst.dk med følgende informationer:

 • Reference til bookingnummer 81953 + Kursets navn + dato /datoer for overnatning.
 • Firma (om dette ønskes på faktura)
 • Fulde navn
 • Adresse: privat eller firma
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Evt. EAN nummer, hvis kursusgebyr betales via EAN nr.

VIGTIG INFORMATION:

Køb af iLs Focus udstyr:

Såfremt man vil praktisere iLs Focus skal man indkøbe Focus udstyret gennem www.integratedlistening.com , hvilket med fordel for kursisterne vil kunne gøres forud for kurset, hvis man gerne vil have sit eget udstyr med til praktisk afprøvning på kurset.

Focus udstyret koster pr. nov. 2021 1.495 $. NB ! Dertil kommer fragt og moms.

Deltagerne på ils kurset får 100 $ i rabat indtil 1 måned efter kursets afvikling.

Det danske toldvæsen opkræver moms på såvel købspris som fragt.

NB. Der opkræves ikke toldafgift såfremt man beder om, at der på fakturaen fra iLs og på forsendelsen skrives ”Therapeutic Use”.

Hvis man er privatpraktiserende skal man oprette sin virksomhed som importør på www.virk.dk, hvilket er gratis.

Kontakt Ingelis Arnsbjerg på 27128821 eller sansogsamling@mail.dk for yderligere oplysninger om iLs Focus systemet, kursusindhold samt svar på spørgsmål.

Yderligere Information:

Integrated Listening Systems (iLs) Focus systemet:

iLs er en lyd-terapeutisk metode som med fordel kan forenes med terapeutisk praksis.

iLs, har som overordnet formål at organisere og modne hjerne og kropslige funktioner hos børn, unge og voksne med udviklings udfordringer eller forstyrrelser.

iLs kan udføres som et hjemmeprogram, og med fordel i forbindelse med hjemmetræning.

iLs kan også praktiseres i skole / dagsinstitution, hvor grundigt vejledt lærer eller pædagog, kan udføre programmet med barnet/den unge under tæt supervision af iLs terapeut.

iLs metoden er baseret på det forhold, at hjernen kan udvikle sig såvel anatomisk som funktionelt i reaktion på specifik og gentagen stimulation.

Gennem lytning til bearbejdet klassisk musik samtidigt med at lytteren udfører sansemotoriske aktiviteter, opnås en multisensorisk påvirkning af hjernen.

iLs kan modne og fremme sensorisk bearbejdning, opmærksomhed, koncentration, læring og kommunikation, samt styrke motorik, sproglig udvikling og social adfærd.

Læs mere om iLs og SSP og studierne bag på Unyte/Integrated Listenings hjemmeside:

https://integratedlistening.com/research/

Safe and Sound Protocol: (SSP)

SSP er et lydterapeutisk program udviklet af Dr. Stephen Porges, som spænder over i alt 5 timers lytning til frekvensfiltreret musikspor til henholdsvis børn og voksne.

SSP kan reducere lydfølsomhed, regulere det autonome nervesystem, fremme socialt engagement samt forberede klientens nervesystem til efterfølgende intervention.

NB. Dette iLs kursus kvalificerer ikke deltageren til at behandle med SSP, men introducerer til online kursus i SSP udbudt af Unyte/ Integrated Listening Systems.

Denne hjemmeside benytter cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere