Lydterapier

Sans og Samling tilbyder to udviklingsfremmende lydterapeutiske metoder Safe and Sound Protocol (SSP) og Integrated Listening Systems Focus (iLs Focus)

 

 

Dr. Stephen Porges

Safe and Sound Protocol

 

Information om Safe and Sound Protocol (SSP).

SSP er et 5 dages lytteterapeutisk program, som har til formål at reducere lydfølsomhed, stress og følelsesmæssig ubalance samt styrke socialt engagement og kommunikation. SSP kan afbalancere lytterens fysiologiske og følelsesmæssige tilstand, så udgangspunkt for samspil, kommunikation, læring og selvforståelse forbedres og styrkes. SSP kan formidles gennem fysisk udstyr eller digitalt.

 

SSP er udviklet af Dr. Stephen Porges, som er Psykiater og internationalt anerkendt forsker i neurofysiologi.

 

SSP er baseret på Dr. Stephen Porges “Polyvagale Teori”, om Vagus nervens funktion og rolle, i afstemning af det autonome nervesystem i forhold til individets behov for følelse af tryghed og sikkerhed eller for at beskytte sig selv for risici og farer.  SSP er udviklet på baggrund af 4 årtiers forskning i forholdet mellem det autonome nervesystem og sociale og følelsesmæssige processer.

 

Den følelsesmæssige og fysiologiske tilstand hos mennesket kan være afgørende for, hvordan vi indgår i socialt samspil, hvordan vi lærer og hvordan vi løser opgaver.

 

SSP bygger på neuroplasticitet (hjernens kapacitet for organisatorisk og funktionel forandring) og består af lytning til musik, der er blevet behandlet og filtreret specifikt med henblik på at regulere nervesystemets tilstand, fremme en følelse af tryghed samt evnen til at indgå i socialt samspil. En mere afbalanceret fysiologiske tilstand kan fremme lytterens evne til at forstå og indgå mere reguleret og afstemt i menneskelig kommunikation, og forstå den følelsesmæssige betydning af sproget. Når samspil og kommunikation forbedres, kan det indvirke positivt på social adfærd og engagement og kan være stressreducerende.

 

Forskningsbaseret terapi har vist gode resultater for en række målgrupper, eksempelvis børn, unge og voksne med traumer eller stressbelastnings tilstande, sanseintegrationsforstyrrelser, emotionelle udfordringer, Autisme, eller ADHD.

 

SSP er oprindeligt udviklet til reduktion af auditiv hypersensitivitet (lydfølsomhed). Metoden har yderligere vist sig at have positiv effekt på eksempelvis følgende områder:

 

 • Traumerelateret tilstand.
 • Socialt engagement.
 • Følelsesmæssig adfærd og kontrol af temperament.
 • Selvregulering / modtagelighed for ydre regulering.
 • Ængstelse og stress.
 • Kommunikation og samspil.
 • Forstyrrelser i opmærksomhed og koncentration.

 

Musikken som indgår i SSP er audio-teknologisk bearbejdet med henblik på at modne og træne hjernen til større tolerance for lydpåvirkning, forbedret auditiv perception af den menneskelige stemme samt afbalancering af det autonome nervesystem.

 

SSP består af i alt 5 x 1 times lytning til enten børne,- eller voksen musikspor med frekvensbearbejdede musiknumre via hovedtelefoner. Lytteperioden tilpasses klientens tolerance i nært samarbejde med Ingelis Arnsbjerg, og forløber typisk over 6- 10 dage med supervision tilpasset klientens/klientens forældres behov.

 

SSP praktiseres kun af kvalificerede behandlere, som har gennemgået træningskurser ved Integrated Listening Systems (iLs)/Unyte.

 

Ergoterapeut Ingelis Arnsbjergs kvalifikationer:

 

 • Certificeret SSP behandler ved Integrated Listening Systems / Unyte gennem 2 kvalificerende kursusforløb.
 • Deltagelse i 2 workshops med Dr. Stephen Porges.
 • Deltagelse i International SSP konference.

 

Yderligere oplysninger fås via dette link.: https://integratedlistening.com/ssp-safe-sound-protocol/ eller hos Ingelis Arnsbjerg, Aut. Ergoterapeut Tlf. 27128821 Mail: sansogsamling@mail.dk

 

Dr. Stephen Porges og Ingelis Arnsbjerg, Atlantic Beach, Florida april 2019

 

Integrated Listening Systems (iLs):

iLs Focus er en lydterapeutisk behandling, som gennem multisensorisk påvirkning kan fremme, organisere og styrke hjernefunktioner hos børn, unge og voksne med udviklingforstyrrelse/forsinkelse eller genoptræningsbehov.

 

iLs Focus kan modne og fremme sensorisk bearbejdning, opmærksomhed, koncentration, læring, sproglig udvikling, kommunikation og social adfærd samt styrke motorisk og sproglig udvikling.

 

iLs Focus metoden er baseret på det forhold, at hjernen kan udvikle sig såvel anatomisk som funktionelt i reaktion på specifik og gentaget stimulation. Denne neurologiske proces er videnskabeligt veldokumenteret og betegnes ” neuroplasticitet ”.

 

iLs Fokus metoden kombinerer lytning til filtreret og frekvensbearbejdet klassisk musik med sansemotoriske aktiviteter og øvelser, som kan styrke opmærksomhed og koncentration, grov- og finmotorisk udvikling, motorisk planlægning, balance, grov-og finmotorisk koordination og samarbejdet mellem synsfunktion og aktivitet i hænder og fødder.

 

Målgrupper:

iLs Focus har vist sig at have udviklingsfremmende effekt hos børn, unge og voksne med:

 • Sensoriske bearbejdningsforstyrrelser (sanseintegrationsforstyrrelser).
 • Præmaturitet (for tidlig fødsel)
 • ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser).
 • ADHD og ADD og andre grader af opmærksomhedsforstyrrelser.
 • Dyspraksi ( udfordringer med motorisk planlægning)
 • Forstyrrelser i affektregulering (regulering af følelser)
 • Adfærdsmæssige udfordringer.

 

Behandlingsprogrammerne og deres varighed:

iLs Focus kan tilbydes som hjemmetræningsprogrammer, som er designede med henblik på at styrke forskellige udviklingsområder og funktioner. iLs kan også udføres i forbindelse med behandling i ergoterapeutisk klinik.

Barnet, den unge eller voksne lytter til klassisk musik i sessioner af 1 eller ½ times varighed via hovedtelefoner af høj kvalitet.

 

Programmerne består af 20-60 sessioner og der lyttes som udgangspunkt 3-5 gange ugentligt, hvilket kan tilpasses løbende afstemt klientens/forældre/omsorgspersoners behov.

 

iLs Focus behandling kræver tid, engagement og målbevidsthed:

Behandlingen kan opleves som langvarig, og det kan være en tidskrævende opgave, at integrere iLs behandlingen i hverdagen. Det er derfor nødvendigt, at man nøje planlægger frekvens og varighed af lytte sessionerne under hensyn til klientens/familiens vilkår.

 

Klient og omsorgspersoner vil komme til at yde en betydelig indsats, ved at mobilisere engagement og målrettethed i behandlingsforløbet og afse den nødvendige tid til  samarbejde med superviserende ergoterapeut  Ingelis Arnsbjerg, som har god erfaring med at supervisere og vejlede, så forløbet opleves så positivt og varieret som muligt af klient og familie.

 

Mange forældre oplever en stor glæde ved det hyppige samvær med barnet/den unge, og ved at være sammen om programmets aktiviteter. Nogle børn og unge oplever en voksende glæde ved klassisk musik, og vil gerne fortsætte med at lytte til klassisk musik i hverdagen efter endt behandling.

 

Den klassiske musik som anvendes ved iLs Focus:

De klassiske musikstykker er komponeret af nogle af de største klassiske komponister og indspillet af kompetente musikere i avancerede lydstudier.

 

Musikken er bearbejdet og filtreret, så den afspilles med specifikke frekvens mønstre, som har vist sig at have en gavnlig effekt på hjernens organisering, modning og funktion.

 

iLs Focus udstyret:

Udstyrets hovedtelefoner har integreret boneconduction (knogleledning), via en lille metalenhed indsat i hovedtelefonernes bøjle, som transmitterer musikkens dybe frekvenser til det indre øre i form af vibration. Denne vibration stimulerer det vestibulære system,  som er central i regulering af  balancemekanismer samt bearbejdning af bevægelsespåvirkning. Derudover stimulerer vibrationerne Vagus nerven, som gennem aktivering af det Parasympatiske Autonome Nervesystem indvirker beroligende , afslappende og tryghedsfremmende.

 

Udstyret består derudover af en Ipod , hvor programmerne er lagt ind, en  forstærker, samt en bæltetaske til udstyret som tillader at lytteren er i fysisk aktivitet under lytningen.

 

iLs Focus kombineret med ergoterapi:

Metoden iLs har været anvendt gennem over 14 år i USA, og er nu anerkendt i mange lande eksempelvis England, Holland, Japan, Australien, Canada, Rusland, Indien, Columbia og Puerto Rico.I USA har den anerkendte ergoterapeut og forsker Dr. Lucy Jane Miller og forsknings- og behandlingsklinikken STAR Institute for Sensory Processing i  Denver Colorado, siden 2007 kombineret iLs Focus med ergoterapeutisk behandling af børn, unge og voksne med udviklingsvanskeligheder og sensoriske bearbejdnings forstyrrelser.

 

Metoden passer godt ind i den ergoterapeutiske tilgang, idet den involverer graduerede sansemotoriske aktiviteter i nært samspil mellem barnet/den unge og forældre eller andre omsorgspersoner.

 

 

 

iLs programmerne kan føre til fremskridt indenfor følgende områder :

 • Sensorisk bearbejdning (Eks. reduktion af sensitivitet, skærpet sensorisk registrering)
 • Social adfærd
 • Auditiv bearbejdning
 • Sproglig funktion
 • Læring (Eks. læseevne, matematisk forståelse).
 • Opmærksomhed og koncentration
 • Impulskontrol
 • Hukommelse
 • Motoriske færdigheder: Eks. Balance, kropskontrol og stabilitet, øje/hånd koordination
 • Motivation
 • Kreativitet
 • Fysisk og mental energi
 • Selvtillid
 • Søvnkvalitet

 

Effekt af iLs :

Langt størstedelen af klienter, som gennemfører iLs behandling gør markante udviklingsmæssige fremskridt på et eller flere af ovennævnte områder.

Der dog ingen garanti for signifikant effekt for alle.

Information om iLs og dokumentation af effekt gennem videnskabelig forskning og casestudies, samt interview med Dr. Ron Minson kan ses på følgende link:

https://integratedlistening.com/research/

 

Hvordan kan man få behandlingsforløb med Integrated Listening Systems?

Ingelis Arnsbjerg, ejer af virksomheden Sans og Samling, tilbyder iLs hjemmetræningsprogrammer efter forundersøgelse af barnets/den unges styrker, ressourcer og udfordringer. Undersøgelsen er vigtig i forhold til valg af iLs program.

Barnet/den unges forældre kan ansøge deres pågældende kommune om bevilling af behandlingen, men ikke alle kommuner bevilger.

Ønsker man selv at betale for behandlingen, kan omkostningerne ses under “Ydelser” på Sans og Samlings hjemmeside www.ingelisarnsbjerg.dk.

 

Ingelis Arnsbjergs kvalifikationer som iLs behandler:

 • Kvalificerende kursus i hjemmetræningsprogrammerne Total Focus Systems ved Dr. Ron Minson og hans træningsteam på Cambridge University England Maj 2011.
 • Opfølgende kursus ”iLs Pro,- advanced course”, Seattle, USA. Juli 2012.
 • Deltagelse i 1. internationale iLs konference i Denver. September 2012
 • Deltagelse i 2. internationale iLs konference i Denver Juli 2016.
 • Medarrangør af kvalificerende iLs kursus for behandlere i København september 2017 gennem bestyrelsesarbejde i Ergoterapi Fagligt Selskab for Børn og Unge.
 • Uddannelse som iLs instruktør for behandlere i Seattle Wa. Oktober 2019 og i Denver Co. i februar 2020.
 • Færdiguddannet iLs instruktør marts 2020.
 • Kvalificerende iLs kursus afholdes i oktober 2020 i Danmark.

 

Jeg kontaktes gerne for uddybende information om iLs og mulighederne for behandling i Danmark. Der kan ved lang ventetid eller geografiske behov henvises til øvrige ils behandlere i Danmark.

 

Ingelis Arnsbjerg Aut. Ergoterapeut for børn og unge

 

Hør mere om iLs og SSP

Nedenfor kan du lytte til to afsnit af Ergoterapeut Ann Helene Kristensens podcast, Babyudvikling & familie. I podcasten fortæller jeg om de to udviklingsfremmende lydterapeutiske metoder Safe and Sound Protocol (SSP) og Integrated Listening Systems Focus (iLs Focus)