Referencer

Udtalelser fra klinikken

Udtalelse fra mor til dreng i ergoterapeutisk behandling hos Sans og samling:
Min 9 årige søn har igennem det meste af sit liv haft utrolig store udfordringer med at bearbejde  sanser og sanseindtryk.

 

Han har været igennem flere behandlingsformer for sanseforstyrrelser og
sansebearbejdning, som har virket, men på kort sigt.

 

Et sted, som altid har kunnet give ham ro til bearbejdelse af hans sanser, har været hos hans frisør, som altid spiller rolig klassisk musik. Han har nydt velværen ved at få klippet sit hår, så meget, at han ofte er faldet i søvn under klipningen.

 

Dels fordi det er meget afslappende for ham at blive
nusset på hoved og i hår, men også fordi den klassiske musik har beroliget ham og hans sansebearbejdning utrolig meget.

 

Da jeg fortalte Ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg om dette, syntes hun, at vi skulle prøve Integrated Listening lytteterapi (iLs) med det sansemotoriske program. Det lød rigtigt spændende, selv om det var 60 lektioner på hver 1 time som skulle afholdes 3- 5 gange om ugen og dermed vare 3 måneder.

 

Heldigvis syntes min søn også, at det var sjovt,- ikke mindst at lave de sansemotoriske aktiviteter sammen med mig, mens han lyttede til musikken.
Effekten af terapibehandlingen kom løbende, men den fulde effekt viste sig den sidste måned af forløbet og ikke mindst efterfølgende. Før Integrated Listening behandlingen var han bogstaveligt
talt fysisk “all over” i sin sansesøgende adfærd.

 

For eksempel havde han trang til at mærke på alt og alle, røre gulvet, sutte på alt) . Efter 3 måneders Integrated Listening behandling havde han næsten ikke nogen form for fysisk sansesøgende adfærd , hvilket var en helt igennem utrolig oplevelse.

 

Ikke mindst for min søn, som ikke længere skal bruge så meget energi og kræfter på sin bearbejdelse af sanseindtryk, og ikke længere har den frustration hans tidligere sansebearbejdning
medførte for ham.

 

På baggrund af den store succes med Integrated Listening behandlingen har vi efterfølgende også gennemgået Integrated Listening programmet med fokus på auditiv bearbejdning , som vi er begyndt at se den store effekt af i hans sproglige udvikling, hans indlæring og forståelse af specielt det at navigere i et kravsættende skolemiljø.

 

Næste skridt bliver at gennemføre Integrated Listening behandling med fokus på opmærksomhed og koncentration.

 

Som forælder til et barn med særlige behov har vores erfaringer med Integrated Listening behandling været utrolig givtig og udviklende for min søn på mange væsentlige udviklingspunkter for ham, og ikke mindst øget hans livskvalitet ved ikke at være på overarbejde sansemæssigt hele tiden.

 

Selv om det også kræver en del arbejde, tilstedeværelse og koordinering med at få gennemført øvelserne, så har det også været sjovt at “lege” øvelserne samme med min søn og opleve det samvær det også giver mellem forælder og barn. Samt jeg også har fået gjort 15 min gymnastik 5 gange om ugen. Min søn synes helt klart at det har været sjovt at lege og lave øvelserne sammen.

 

Han har nydt samværet. Han har desuden slet ikke set det som en form for terapi, og han har nydt at lytte til den klassiske musik, som har givet ham en indre ro, efter de sansemotoriske aktiviteter er gennemført.

 

– Ulla Mikkelsen

 

“Our son has always been affected by a wide variety of sensory issues. This led him to be hyperactive, unable to sit still, have a very narrow diet and have lots of specific sensory issues (ie difficulty with hair cuts, certain clothing, loud noises etc). His issues became magnified and more of a challenge for him when starting school, and on the advice of his teachers we sought the help of OT Ingelis Arnsberg.
It did not take long for our son to start looking forward to his weekly sessions and talking very fondly of his “concentrating teacher”. If a session was ever missed he was very disappointed and each week could not wait to get into the “playroom”. Ingelis seemed to really understand our son and see the good in him.

 

Our son completed a year of OT sessions and that included 60 hours of ILS therapy (both at home and with Ingelis). The therapy took time and a lot of effort on everyone’s part, but in that period of time our son slowly changed from a boy who physically could not sit still even for a few minutes, to a boy who was able to participate fully in the classroom and sit for the periods of time expected. His grades are now excellent as he is able to concentrate on the task at hand and the cycle of not being to complete a task and therefore not liking the task was broken.

 

His fine motor skills improved dramatically and his levels of concentration increased. Whilst he will always be an energetic and active boy, this part of him has gone from being a huge problem at school to an issue he can manage (for example by using a movement cushion and/or by placing himself at the edge of groups so he has more opportunity to move). His energy is now an attribute rather than a handicap.
His restricted eating, sensitivities to touch, and need to sniff and chew have all greatly improved.
His school have reported a huge change – from finding him a problem in the classroom to him being a pleasure to teach.
I would thoroughly recommend Ingelis Arnsbjerg and the ILS therapy system.”

 

– Emma Rooke

 

Udtalelser fra kurser

Ingelis Arnsbjerg får min varmeste anbefaling

 

 I foråret 2021 deltog jeg i kurserne, Den Polyvagale Teori, Integrated Listened System og Undersøgelsesredskabet SPM, hvor Ingelis med sit topengement og indlevelsesevne gjorde et værdifuldt stykke arbejde i at formidle et svært teoretisk emne på en faglig spændende og tilgængelig måde.

 

Ingelis er en god lytter og med sine mange år som privatpraktiserende ergoterapeut øsede hun gavmildt ud med mere end jeg havde forventet. Kursernes faglige substans, den ergoterapeutiske referenceramme og den personlige glæde det er aƚ finde “the missing link” er en uvurderlig gave.

 

Tusinde tak for dit bidrag til den ergoterapeutiske faglighed, din store empati, din hjælp til børn med specielle behov og til os som er deres forældre.

 

Bente Bredahl Privatpraktiserende ergoterapeut Mor til en pige med autisme

 

 

Jeg deltog i efteråret 2021 i det ”Introducerende kursus om den Polyvagale Teori” v/ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg, Sans og Samling og jeg har allerede flere gange anvendt min viden fra kurset i min kliniske praksis inden for neurorehabilitering af børn og voksne.

 

Den polyvagale teori er beskrevet af Stephen Porges, som er uddannet psykiater og neurofysiolog. Han har fokus på forståelsen af vores autonome nervesystem og i særdeleshed Nervus Vagus, som er vores 10. hjernenerve. Nervus Vagus er kroppens længste nerve, som forløber fra kraniekanten til vores kønsorganer. Vagus har mange funktioner knyttet til det parasympatiske – beroligende – del af vores nervesystem. Den sender signal til forskellige organer: kønsorganer, blære, nyrer, lever og galde, tarmsystemet, hjerte, lunger og stemmelæber. Den sender også signal til hjerne om kroppens position/holdning og sanseindtryk dvs. både sansemotoriske og sanseemotionelle signaler. De sanseemotionelle er de sanseindtryk, som er knyttet til afkodning af andres ansigtsudtryk, stemmebrug og kropssprog. Disse påvirker vores indre tilstand. Enten til at skabe tryghed eller utryghed. Ro eller uro indeni.

 

Den polyvagale teori kan anvendes til at forstå de mange funktioner og dermed påvirkninger, som nervus vagus har i forbindelse med vores nervesystem og dermed stress. Poly betyder mange og vagal referer til nervus vagus. Teorien belyser også menneskets indre fysiologiske tilstandes betydning for socialt engagement, kommunikation og samspil. Desuden beskriver den hvordan vores fysiologiske tilstande i det autonome nervesystem påvirkes af livets udfordringer og har indflydelse på vores tilgang til livets udfordringer.

 

Den polyvagale teori (Porges, 2017; Dana, 2018) beskriver det autonome nervesystem i tre stadier vi kan være i: Ventral vagal stadie, Sympatikus stadie (kæmp og/eller flygt), Dorsal vagal stadie. Forståelsen af disse tre stadier har hjulpet mig til at beskrive overfor ikke fagfaglige, hvorfor nærhed eller omfavnelse er bedre end verbal kontakt, som i værste fald kan fastholde tilstanden. ”Den Polyvagale stige” (Dana, 2018) giver en god illustration af hvilke reaktioner der ses i de forskellige stadier af det autonome nervesystem jf. den polyvagale teori samt hvordan man skal via det ”sympatiske trin” for at komme op på det ”ventrale vagale” trin på stigen, hvor kroppen/sansesystemet igen er i ro og personen kan slappe af og være sammen med andre mennesker.

 

Så tak Ingelis for at du, på den mest kompetente og passionerede måde, har introduceret mig til den polyvagale teori samt til redskaber (teoretiske/praktiske) som kan gøre mig skarpere på at arbejde med Nervus Vagus, og dermed skabe bedre forudsætninger for behandlingen.

 

Annette Kjærsgaard, privatpraktiserende ergoterapeut med PhD inden for dysfagi og rehabilitering, specialergoterapeut i senhjerneskade, instruktør i F.O.T.T. (Facial Oral Tract Therapy) www.annettekjaersgaard.dk

 

Annette Kjærsgaard, privatpraktiserende ergoterapeut med PhD inden for dysfagi og rehabilitering

Jo mere man beskæftiger sig med menneskets nervesystem, jo bedre forudsætninger har man for at forstå sig selv – og de mennesker, der er omkring én. Og selv om begrebet ”Polyvagal” kan lyde næsten umenneskeligt teknisk ved første besøg, er den Polyvagale Teori ikke desto mindre en særdeles vigtig nøgle til at forstå, hvorfor vi i nogle situationer lukker ned, resignerer, holder op med at bevæge os og trække vejret – og i andre situationer søger artsfæller, falder til ro ved den fysiske (men såmænd også den mindre fysiske) kontakt, kobler ind til andres stemmeklang og lader sig smitte med varme og kærlighed.

 

Med andre ord: Den Polyvagale Teori giver mulighed for at sammenknytte det menneskeligt oplevede med det fysiologisk målbare, og ophavsmanden Dr. Stephen Porges understreger dette ved at kalde teorien ”videnskaben om at føle sig sikker”.

 

Både tilknytnings- og udviklingspsykologi beskæftiger sig med det ’sociale’ som et selvstændigt fænomen – men det er gennem den Polyvagale Teori, at ’det sociale’ træder ud af det fænomenologiske og kobler sig meget konkret til vores nervesystem og til den menneskelige evolution. Og i det andet hjørne forklarer teorien, hvorfor nervesystemet lukker ned, når man oplever livstruende tilstande – hvorfor teorien også indgår i mange traumebehandlingsteknikker.

 

Ingelis Arnsbjerg er en eminent formidler, der kan just det fineste: At koble kompleks, evidensbaseret viden til alment menneskelige oplevelser og tilstande, så det appellerer til såvel nysgerrige lægfolk som velinformerede fagpersoner. Hun formår i høj grad at tilgængeliggøre stoffet uden at miste hverken faglig højde og dybde.

 

Hvad enten man er ergoterapeut, fysioterapeut, specialpædagog eller psykolog vil man kunne tage noget med sig fra kurset, som tillige er konkret omsætteligt – ikke mindst fordi kurset også indeholder en bred vifte af metodisk inspirationsmateriale og tilgange.

 

Dorte Lindegaard, Marlene Theager og Niels Bonnerup Specialpædagogiske konsulenter

 

 

Jeg kan på det varmeste anbefale Ingelis Arnsbjergs Integrated Listening Systems (iLs kursus). 

Som underviser er Ingelis meget engageret, empatisk og fagligt meget velfunderet. Det er tydeligt at mærke, at hun har hjertet med og gør sit bedste, for at man som kursist får lært denne meget spændende og relevante behandlingsmetode, både den teoretiske baggrund og den praktiske anvendelse.

Med venlig hilsen

Solveig Maria Radut
Ergoterapeut (B.OT)

 

Jeg har i efteråret deltaget i et spændende 2 dages kursus om den multisensoriske lydterapi ”Integrated Listening Systems” forkortet iLs med Ingelis Arnsbjerg som underviser og instruktør.

 

iLs er en ”Bottom up” tilgang, som kan understøtte hjerne og krops udvikling gennem den vanskelige balance det er, at stimulere/udfordre på tilpas niveau uden at udløse stressreaktioner. I Denver, hvor iLs centeret hører til, har de anvendt den lydterapeutiske metode til apopleksiramte i mange år, og med gode resultater. 

 

Indenfor børne-unge området har iLs været brugt i USA siden 2007, og i Danmark siden 2011. Vi har nu fået en certificeret iLs instruktør Ingelis Arnsbjerg, der også er børne/unge ergoterapeut. 

 

Jeg kan på det kraftigste anbefale at deltage i Ingelis Arnsbjergs kursus.

En stor del af vores hjerneskaderamte er blevet lydoverfølsomme og/eller er ramt af stress. I min bevidsthed er der mange tilgange til Neuro rehabilitering, og iLs er en af de metoder, der efter min overbevisning, bør arbejdes meget mere med i forhold til voksne.

 

Birgitte Gammeltoft, Privatpraktiserende Specialergoterapeut med speciale i neuro-rehabilitering

 

Ingelis Arnsbjerg er en faglig dygtig og beleven underviser, som har mange års erfaring som underviser og praktiserende ergoterapeut.

 

Hun har på dette kursus formået at kombinere teori, evidens og praksiserfaringer (andres og egne), så deltageren følte sig klædt på til at kunne argumentere for anvendelsen af iLs i en terapeutisk praksis kontekst med relevante målgrupper. 

 

Ingelis præsenterede spændende cases omhandlende børn og unge tilhørende målgrupper, som kan have udviklingsmæssig gavn af iLs. Forældre, som havde gennemgået iLs interventionen med deres børn, præsenterede selv deres børns forløb med iLs, hvilket skabte stor troværdighed og gik godt i spænd med en familiecentreret praksis.

 

Fokus systemets 4 programmers formål og opbygning blev gennemgået på forståeligt vis, krydret med praksiserfaringer.

 

På kurset var der plads til praktisk afprøvning af iLs Fokus System udstyret kombineret med sansemotoriske aktiviteter, hvilket gjorde, at læringen blev interaktiv og erfaringsbaseret. Sansemotoriske aktiviteter blev udøvet og deres tilpasning og graduering blev livligt diskuteret, alt imens deltagerne afprøvede iLs Fokus systemet.

 

Ingelis formåede at skabe relevans for iLs som led i både ergoterapeutisk og tværprofessionel behandling. iLs blev koblet relevant til hele det sammenhængende interventionsforløb, hvilket betød, at det var muligt for deltageren at se relevans i forhold til egen praksis. Efter denne drøftelse af den overordnede planlægning af ils intervention, fik deltageren mulighed for individuelt arbejde med cases efterfulgt af drøftelse i plenum.

 

Der var også mulighed for en videobaseret dialog med Dr. Ron Minson, som udviklede iLs systemet.  Dr. Minson fortalte historien om baggrunden for, at han udviklede iLs og besvarede kursisternes spørgsmål. Dette element gav endnu en dimension til forståelsen for iLs enorme udviklingspotentiale hos forskellige målgrupper. Ingelis fungerede som mediator, hvilket understøttede dialogen mellem deltagerne og Dr. Minson.

 

Alt i alt, var iLs kurset velfunderet, relevant og et spændende bidrag til både ergoterapeutisk og tværprofessionel praksis. 

 

Undertegnede er lektor og privatpraktiserende ergoterapeut med mange års erfaring indenfor faget. Jeg har deltaget i flere af Ingelis Arnsbjergs kurser og vil varmt anbefale hende som underviser. 

 

Med venlig hilsen

Julie W. Broge, MSc. OTR