Kursus i den Polyvagale Teori

18/01/2022

Jeg tilbyder et introducerende kursus i den Polyvagale Teori for dig som er interesseret i at øge din indsigt i, hvordan vores nervesystemer fungerer.

Den Polyvagale Teori underbygger, hvor vigtigt det er, at vi alle er opmærksomme på det forhold, at vores nervesystemer ”smitter hinanden”. 

Både når vi er utrygge, vrede eller angste, men også når vi befinder os i tilstande af indre ro, balance og tryghed. 

Indsigten og handlemulighederne som udspringer af Dr. Stephen Porges  Polyvagale Teori ,  kan vi anvende målrettet med det formål at skabe ro, tryghed og tillid hos de medmennesker vi arbejder med eller omgås. 

Videnskabsmanden bag den Polyvagale Teori er globalt anderkendt som yderst kompetent forsker, har høj grad af integritet og hjertet på rette sted.
Dr. Stephen Porges er Neurofysiolog og Professor i Psykiatri. Han har gennem den Polyvagale Teori belyst Vagus nervens forskellige funktioner, og hvordan stimulation af denne nerve, kan skabe balance i et nervesystem som er belastet eller udsat for stress.

På kurset får du metoder og strategier til stimulation af Vagus Nerven, som kan fremme ro og  balance i  belastede, overstimulerede eller stressede nervesystemer.

Vagus nerven spiller en stor rolle   i reguleringen af vores Autonome Nervesystem, som består af to systemer med modsatrettet funktion og effekt.
Det Sympatiske Nervesystem sætter os op til mental præstation og fysisk aktivitet og aktiverer vores beredskab når vi er stressede, eller udsat for trusler eller farer.  

Det Parasympatiske Nervesystem fremmer ro og indre balance ved at sænke hjerteaktivitet, puls og blodtryk. Vagus nerven aktiverer den Parasympatiske del, og frigør hormonerne Oxytocin og Acetylcholin, som beroliger og fremmer følelse af tryghed.

Der er mange gode metoder til Vagus nerve stimulation som du kan benytte dig af for at sætte Vagus nerven i spil og dæmpe stress reaktioner og her er et par af dem: 

Det ældgamle råd ”tag en dyb indånding” virker ofte neddæmpende, når vi er vrede og føler os pressede, og det er der en fysiologisk årsag til.
Efter en dyb indånding vil udåndingen foregå over længere tid end normalt, hvilket aktiverer Vagus nerven.

Når vi nynner, kommer vi ofte i en stemning af indre ro og veltilfredshed. Vibrationerne fra vores nynnen stimulerer Vagus nerven, da den er forbundet med stemmebåndene.

Før alting vælter i børnefamilien:

Det kan være mere end svært at bevare roen, i en presset situation, hvor mælkeglasset vælter for 3.die gang, barnet græder og en arbejdsrelateret deadline truer. Alligevel skal vi holde os bevidste om, at vrede ansigtsudtryk og aggressiv stemmeføring smitter. Det gør mødekommende ansigtsudtryk, varm rolig stemmeføring og dybe åndedrag også.
Gør hvad du kan for at tale i et varmt og roligt toneleje, som inviterer til positiv eller konstruktiv dialog. Gør alt hvad du kan for at undgå et skingert og højt toneleje, når du taler til dit barn, dit unge menneske og dine medmennesker i øvrigt.

Jo mere dit ansigtsudtryk er åbent, imødekommende og venligt, jo bedre vilkår skaber du for dialog fremfor konflikt.  Gør hvad du kan for at skabe ro i dit eget nervesystem før kontakt så øger du muligheden for, at den du er sammen med, spejler sig i ro, tillid og tryghed og derved lytter og forstår.

Et nervesystem i beredskab og i forsvarsposition formår ikke at rette fokus på indholdet i menneskelig tale, men fokuserer på ansigtsudtryk, toneleje og kropsposition.

Med dit stemmeleje, dit ansigtsudtryk, din vejrtrækning og din kropsposition kan du gøre en stor forskel så kommunikation og samspil bliver en positiv oplevelse for jer begge.

Ingelis Arnsbjerg, Aut. Ergoterapeut i Danmark og i USA