Ydelser

Undersøgelse af børn, unge og voksne med sansemotoriske udfordringer.

Undersøgelsen tilrettelægges individuelt ud fra indledende oplysninger  klientens personlige styrker og udfordringer.

Undersøgelsen består af:

 • Samtaler med klienten, omsorgspersoner og eventuelt relevante fagpersoner omkring barnet, den unge.eller voksne.
 • Spørgeskema omkring klientens personlige styrker og udfordringer med sansebearbejdning, motoriske færdigheder og aktivitets deltagelse.
 • Relevante standardiserede test af sansemotorisk funktion og sanseintegration.
 • Observationer af klienten i hverdags aktiviteter.

 

 

 

Konsultativ rådgivning og vejledning af forældre og fagpersoner

For klienter som ikke har behov for individuel ergoterapeutisk behandling, vejledes omkring udviklingsfremmende aktiviteter, strategier og metoder, som med fordel kan overføres til klientens hverdag i hjem, institution/skole og fritid.

Individuel behandling

Gennem målrettede aktiviteter, hvori der indgår brug af specialt designede sansemotoriske redskaber, behandles barnet eller den unge på det niveau, som udfordrer og fører til succesoplevelser og mestring.

Under uforstyrrede rammer og uden andre at måle sig med, opnår barnet eller den unge den ro og fokusering i aktiviteterne, som er afgørende for, at færdighederne udvikler sig lystbetonet og effektivt så de kan overføres til hverdagen.

Som behandlende ergoterapeut er jeg ansvarlig for struktur , valg af redskaber og graduering af aktiviteterne , så de fremmer sansemotoriske færdigheder.

Foredrag og kurser

Eksempler på kurser : ( Se aktuelle kurser på Marienlyst Strandhotel under “Kursus oversigt” eller kontakt Ingelis ved behov for kurser afholdt på andre lokationer).

 • Introducerende kursus i Dr. Stephen Porges Polyvagale Teori. På kurset gennemgås hvordan adfærd og reaktionsmønstre hos mennesket kan belyses gennem den Polyvagale teori med Vagus nerven som central aktør. Hvordan kan vi gennem sam-regulering og stimulation af Vagus Nerven fremme balance i det Autonome Nervesystem, skabe indre ro og følelse af tryghed og dermed styrke socialt samspil og engagement.
 • Individualitet i sansemønstre. Bliv mere bevidst om dine egne sensoriske behov og tolerance tærskler i hverdagen og hvilken betydning de har for din sundhed, dit velvære , dine relationer og dit funktions niveau.
 • Certificerende kursus i lydterapien “Integrated Listening Systems (iLs). Multisensorisk behandlingsmetode med anvendelse af frekvensbearbejdet klassisk musik til modning, organisering og effektivisering af hjernefunktioner.
 • Kursus i udførelse og tolkning af Sensory Processing Measure (SPM)- et undersøgelsesredskab til belysning af førskolebarnet og skolebarnets sensoriske bearbejdning på tværs af kontekster og miljø. Hvordan tilrettelægges en intervention bedst muligt på baggrund af SPM undersøgelse.
 • Børns sansemotoriske udvikling og betydningen af relationer og af indfølende og nærværende voksne i barnets liv.
 • Sanseintegration og sensorisk bearbejdning. Fundamentet for al udvikling.
 • Børn med urolige eller stressede nervesystemer. Hvad kan afhjælpe på kort og på langt sigt ?
 • Sanseintegrations forstyrrelser hos børn, unge og voksne med ADHD. Hvordan kan disse afhjælpes i hverdagen?
 • Sanseintegrations forstyrrelser hos børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Hvordan kan disse afhjælpes i hverdagen?
 • Sanseintegrations forstyrrelser hos børn i familiepleje. Hvordan kan disse afhjælpes i hverdagen?
 • Sanseintegrations forstyrrelser for voksne med svær udviklingshæmning. Hvordan kan disse afhjælpes i hverdagen?

 

Fælles for alle foredrag og kurser er fokus på menneskets unikke sensoriske profil, og individualitet i sensoriske tærskler og præferencer.

Hvordan kan vi som omsorgspersoner sætte fokus på, at barnet, den unge eller voksne bedst muligt får sine sensoriske, motoriske og aktivitets mæssige behov imødekommet ?

Hvordan kan vi tilpasse miljøer og aktiviteter med afsæt i indsigt og forståelse for individets behov og dermed fremme tryghed, tillid, aktivitets deltagelse og trivsel ?

Skriv til os

+45 27 12 88 21