Ydelser

Undersøgelsen tilrettelægges individuelt udfra indledende oplysninger om arten og graden af barnets/den unges vanskeligheder.

 

Undersøgelsen består af:

 • Samtaler med forældre og eventuelt relevante fagpersoner omkring barnet/den unge.
 • Spørgeskema omkring barnets/den unges ressourcer, styrker og sansemæssige / motoriske præferencer og vanskeligheder.
 • Relevante standardiserede test af sansemotoriske færdigheder og sanseintegration.
 • Observationer af barnet/den unge i leg og aktivitet.

 

For de børn og unge, som ikke har behov for individuel ergoterapeutisk behandling, vejledes omkring udviklingsfremmende aktiviteter, strategier og metoder, som med fordel kan overføres til barnets/den unges hverdag i hjem, institution/skole og fritid.

 

Gennem målrettede aktiviteter, hvori der indgår brug af specialt designede sansemotoriske redskaber, behandles barnet/den unge på det niveau, som udfordrer og fører til succesoplevelser og mestring.

Under uforstyrrede rammer og uden andre at måle sig med, opnår barnet/den unge den ro og fokusering i aktiviteterne, som er afgørende for, at færdighederne udvikler sig lystbetonet og effektivt så de kan overføres til hverdagen.

Som behandlende ergoterapeut er jeg ansvarlig for struktur , valg af redskaber og graduering af aktiviteterne , så de fremmer sansemotoriske færdigheder.

 

 

Eksempler på kurser : ( Se aktuelle kurser på Marienlyst Strandhotel under “Kursus oversigt” eller kontakt Ingelis ved behov for kurser afholdt på andre lokationer).


 • Introducerende kursus i Dr. Stephen Porges Polyvagale Teori. På kurset gennemgås hvordan adfærd og reaktionsmønstre hos mennesket kan belyses gennem den Polyvagale teori med Vagus nerven som central aktør. Hvordan kan vi gennem sam-regulering og stimulation af Vagus Nerven fremme balance i det Autonome Nervesystem, skabe indre ro og følelse af tryghed og dermed styrke socialt samspil og engagement.
 • Individualitet i sansemønstre. Bliv mere bevidst om dine egne sensoriske behov og tolerance tærskler i hverdagen og hvilken betydning de har for din sundhed, dit velvære , dine relationer og dit funktions niveau.
 • Certificerende kursus i lydterapien “Integrated Listening Systems (iLs). Multisensorisk behandlingsmetode med anvendelse af frekvensbearbejdet klassisk musik  til modning, organisering og effektivisering  af hjernefunktioner.
 • Kursus i udførelse og tolkning af Sensory Processing Measure (SPM)- et undersøgelsesredskab til belysning af førskolebarnet og skolebarnets sensoriske bearbejdning på tværs af kontekster og miljø. Hvordan tilrettelægges en intervention bedst muligt på baggrund af SPM undersøgelse.
 • Børns sansemotoriske udvikling og betydningen af relationer og af indfølende og nærværende voksne i barnets liv.
 • Sanseintegration og sensorisk bearbejdning. Fundamentet for al udvikling.
 • Børn med urolige eller stressede nervesystemer. Hvad kan afhjælpe på kort og på langt sigt ?
 • Sanseintegrations forstyrrelser hos børn, unge og voksne med ADHD. Hvordan kan disse afhjælpes i hverdagen?
 • Sanseintegrations forstyrrelser hos børn, unge og voksne med  Autisme Spektrum Forstyrrelse. Hvordan kan disse afhjælpes i hverdagen?
 • Sanseintegrations forstyrrelser hos børn i familiepleje. Hvordan kan disse afhjælpes i hverdagen?
 • Sanseintegrations forstyrrelser for voksne med svær udviklingshæmning. Hvordan kan disse afhjælpes i hverdagen?
 

Fælles for alle foredrag og kurser er fokus på menneskets unikke sensoriske profil,  og individualitet i sensoriske tærskler og præferencer.

Hvordan kan vi som omsorgspersoner sætte fokus på, at barnet, den unge eller voksne bedst muligt får sine sensoriske, motoriske og aktivitets mæssige behov imødekommet ?

Hvordan kan vi tilpasse miljøer og aktiviteter med afsæt i indsigt og forståelse for individets behov og dermed fremme tryghed, tillid, aktivitets deltagelse og  trivsel ?


Indledende henvisning:
Der tages ikke honorar for en indledende samtale.
Såfremt der ønskes vurdering af behov for ergoterapi gennem yderligere samtale på baggrund af klientudfyldt spørgeskema vedr.ressourcer, styrker og udfordringer faktureres for en session af 975 kr.


Undersøgelse:
12.000 – 17.000 kr. (afhængigt af undersøgelsens omfang)
Inklusiv udførlig skriftlig rapport med resultater og anbefalinger samt formidlingsmøde med klienten/forældre/relevante fagpersoner,
hvor undersøgelsen, dens konklusion og anbefalinger gennemgås.


Rådgivning, vejledning og supervision:
975 kr. pr. session af 45 min.s varighed.


Individuel ergoterapeutisk behandling:
975 kr. pr. behandling af 45 minutters varighed.


Integrated Listening Systems (iLs):.
(Udviklingsfremmende lydterapi)

Introduktion, vejledning og supervision 975 kr. pr. time.

Leje af iLs elektronisk udstyr:
1.800 kr. pr. måned.


Leje af Dreampad:
Musikpude fra Integrated Listening Systems, som kan have beroligende effekt samt fremme indsovning, søvnlængde og søvnkvalitet.

250 kr. pr. påbegyndt uge.

 

Safe and Sound Protocol (SSP) efter forudgående undersøgelse : 6.975 kr.

Dækker  møde med  information om SSP og instruktion i betjening af SSP,  adgang til SSP behandling i individuelt tilpasset tidsforløb ,  løbende vejledning og supervision undervejs  i forløbet. 


Evalueringsmøde ca. 6 uger efter endt SSP forløb (Fysisk møde eller online møde): 975 kr. 


Forudgående undersøgelse såfremt en sådan ikke forelægger : 2000 kr.


Kurser:

Halvdagskurser (3.5 timers varighed): 13.000 kr.
Eks. transporttid,  km takst eller offentlig transport samt forplejning.


Heldagskurser: (7 timers varighed) : 20.000 kr.

( Såfremt der er eksterne deltagere, påregnes 500 kr. pr. person over et deltager antal på 20).
Eks. transporttid,  km takst eller offentlig transport samt forplejning.
Uden for Sjælland må påregnes 1 nats hotelophold.

Foredrag:
Efter aftale

Transportudgifter:
Km. takst er 3,54 kr. og transporttid udgør 475 kr. pr. 1 times kørsel.


Ved eventuelle afbud bedes du aflyse på tlf. nr. 27128821 i så god tid det er dig muligt.
Hvis jeg modtager et afbud senere end kl. 8.00 den dag, hvor behandlingen eller mødet  skal finde sted, faktureres for sessionen.