Ydelser

Undersøgelsen tilrettelægges individuelt udfra indledende oplysninger om arten og graden af barnets/den unges vanskeligheder.

 

Undersøgelsen består af:

  • Samtaler med forældre og eventuelt relevante fagpersoner omkring barnet/den unge.
  • Spørgeskema omkring barnets/den unges ressourcer, styrker og sansemæssige / motoriske præferencer og vanskeligheder.
  • Relevante standardiserede test af sansemotoriske færdigheder og sanseintegration.
  • Observationer af barnet/den unge i leg og aktivitet.

 

For de børn og unge, som ikke har behov for individuel ergoterapeutisk behandling, vejledes omkring udviklingsfremmende aktiviteter, strategier og metoder, som med fordel kan overføres til barnets/den unges hverdag i hjem, institution/skole og fritid.

 

Gennem målrettede aktiviteter, hvori der indgår brug af specialt designede sansemotoriske redskaber, behandles barnet/den unge på det niveau, som udfordrer og fører til succesoplevelser og mestring.

Under uforstyrrede rammer og uden andre at måle sig med, opnår barnet/den unge den ro og fokusering i aktiviteterne, som er afgørende for, at færdighederne udvikler sig lystbetonet og effektivt så de kan overføres til hverdagen.

Som behandlende ergoterapeut er jeg ansvarlig for struktur , valg af redskaber og graduering af aktiviteterne , så de fremmer sansemotoriske færdigheder.

 

 

Eksempler på emner :

 

  • Børns sansemotoriske udvikling og behov.
  • Sanseintegration – fundament for kropsbevidsthed og aktivitet.
  • Sanseintegrationsforstyrrelser hos børn med ADHD.
  • Sanseintegrations forstyrrelser hos børn med ADHD i familiepleje.
  • Sanseintegration for voksne med svær udviklingshæmning.
  • Det taktile sansesystem og metoder til fremning af kropsbevidsthed og afspænding.
 

Fælles for alle foredrag og kurser er fokus på menneskets individuelle sansemotoriske behov, og unikke profil hvad angår sensoriske tærskler og præferencer.

Hvordan kan vi som omsorgspersoner aktivt bidrage til, at barnet eller den udviklingshæmmede voksne bedst muligt får sine sensoriske og motoriske behov imødekommet ?

Hvordan kan vi gennem indsigt og forståelse, aktivitets tilbud, tilrettelæggelse af miljø udfra læringsstil og sensoriske behov gøre en forskel i mennesker med særlige behovs liv ?

 

 

Indledende henvisning:
Der tages ikke honorar for en indledende samtale.
Såfremt der ønskes vurdering af behov for ergoterapi gennem yderligere samtale på baggrund af klientudfyldt spørgeskema vedr.ressourcer, styrker og udfordringer faktureres for en session af

950 kr.

 

Undersøgelse:
12.000 – 15.000 kr. (afhængigt af undersøgelsens omfang)
Inklusiv skriftlig rapport samt møde med forældre og relevante fagpersoner,
hvor undersøgelsen, dens konklusion og anbefalinger gennemgås.

 

Rådgivning, vejledning og supervision:
950 kr. pr. session af 45 min.s varighed.

 

Individuel ergoterapeutisk behandling:
950 kr. pr. behandling af 45 minutters varighed.

 

Integrated Listening Systems (iLs):.
(Udviklingsfremmende lytteterapi)

Introduktion, vejledning og supervision 950 kr. pr. påbegyndt time.

 

Leje af iLs elektronisk udstyr:
1.800 kr. pr. måned.

 

Leje af Dreampad:
Musikpude fra Integrated Listening Systems, som kan have beroligende effekt samt fremme søvnlængde og søvnkvalitet.

200 kr. pr. påbegyndt uge.

 

Safe and Sound Protocol (SSP) efter forudgående undersøgelse

6.950 kr.

Dækker  møde med  information om SSP og instruktion i betjening af udstyret, leje af udstyret,   løbende vejledning og supervision  i forløbets 5 dage samt evaluering af effekt.

Forudgående undersøgelse er ikke inklusiv i prisen for SSP behandling, og varierer i pris alt efter art og omfang af klientens udviklings udfordringer. Uddybes nærmere under indledende samtale.

 

Kurser:

 

Halvdagskurser:
13.000 kr.
Eks. transporttid,  km takst eller offentlig transport samt forplejning.

 

Heldagskurser:
20.000 kr.
Eks. transporttid,  km takst eller offentlig transport samt forplejning.
Uden for Sjælland ,må påregnes 1 nats hotelophold.

 

Foredrag:
Efter aftale

 

Transportudgifter:
Km. takst er 3,54 kr. og transporttid udgør 475 kr. pr. 1 times kørsel.

 

Ved eventuelle afbud bedes du aflyse på tlf. nr. 27128821 i så god tid det er dig muligt.
Hvis jeg modtager et afbud senere end kl. 8.00 den dag, hvor behandlingen eller mødet  skal finde sted, ser jeg mig desværre nødsaget til at fakturere for sessionen.

 

Denne hjemmeside benytter cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere